Notater 2016/30

Revidert 2000 Dokumentasjon Oppdatert 2016

Norsk standard for utdanningsgruppering 2016

Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Den skal definere alle utdanningsaktiviters nivå og fagområde.

For utdanningsaktiviteter fullført innenfor det ordinære utdannings¬systemet i Norge skal standarden være fullstendig. Utdanningsstandarden skal gi et godt grunnlag for produksjon og analyse av utdanningssystemet.

Hovedendringene i forhold til tidligere standarder er en ny nivåinndeling, en faginndeling som er lik på alle nivåer, og en presisering av hvilke utdanninger hvert nivå omfatter og ikke omfatter. Alle utdanningsaktiviteter har egne utdannin¬gskoder. Konkret innebærer dette blant annet at gradsgivende utdanninger, god¬kjente fagskoleutdanninger og fag under lov om videregående opplæring / Opplæringsloven har egne koder. Andre utdanningsaktiviteter klassifiseres ved bruk av samlekoder spesifisert på nivå og fagområde. I høyere utdanning medfører det at de fleste utdanningsaktiviteter som er kortere enn to år, og som ikke gir noen grad eller kvalifikasjon i seg selv, er slått sammen til samlekoder.

Utdanning er også et internasjonalt tema, og Statistisk sentralbyrå leverer statistikk til internasjonale publikasjoner hvor utdanningsstatistikken i ulike land blir sammenliknet. I rapporteringen av statistikk til internasjonalt bruk har den inter¬nasjonale utdanningsstandarden ISCED 1997 blitt benyttet. Etter revisjon av ISCED-standarden overtar ISCED 2011 for ISCED 1997. For å ivareta internasjonal sammenliknbarhet er det laget en nøkkel mellom kodene til NUS2000 og ISCED 1997/ISCED 2011.

Dokumentasjonen omhandler revisjonen fra NUS1989 til NUS2000, samt endringer som har påvirket standarden i tiden etter at revisjonen var fullført i 2000.

Standarden ligger også i Klass: Klassifikasjoner og kodelister  og kan derfra lastes ned i XML, JSON og CSV-format.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk standard for utdanningsgruppering 2016. Revidert 2000 Dokumentasjon Oppdatert 2016

Ansvarlig

Nuria Barrabés og Greta Kjølstad Østli

Serie og -nummer

Notater 2016/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9411-2

Antall sider

241 s

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt