Notater 2000/35

Høringsnotat

Norsk standard for utdanningsgruppering

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk standard for utdanningsgruppering. Høringsnotat

Ansvarlig

Nuria Barrabes

Serie og -nummer

Notater 2000/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings-og utdanningsstatistik

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

110

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt