Leseferdighet blant voksne

Norge på andreplass i stor leseundersøkelse

Publisert:

Norge er den nest beste nasjonen i en omfattende OECD-undersøkelse om voksnes leseferdighet. Likevel leser 30 prosent av nordmennene for dårlig til å kunne fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. Svenskene gjør det klart best i alle deler av undersøkelsen.

Resultatene presenteres i rapporten "Literacy in the Information Age. Final Report on the International Literacy Survey" (OECD and Statistics Canada).

I Norge fordeler deltakerne seg med 70 prosent på nivå 3, 4 og 5, og 30 prosent på nivå 1 og 2. Dårligst ut kommer vi når det gjelder prosatekster (prosaskalaen), best når det gjelder lesing av dokumenter (dokumentskalaen) og regnestykker (kvantitativ skala).

Norden gjør det bra

I Sverige har de den laveste andelen fordelt på nivå 1 og 2 (25-28 prosent), og den høyeste andelen på nivå 4 og 5. Alle de nordiske landene gjør det godt i undersøkelsen, og avstanden fra Norge til Danmark og Finland er liten.Undersøkelsen har målt i hvilken grad deltakerne kan nyttiggjøre seg ulike typer skriftlig informasjon, både i arbeidsliv og fritid. Testene er delt i fem ulike nivåer, fra nivå 1 med enkle tekster, konkret informasjon og enkle regnestykker til nivå 5 med kompliserte tekster og avanserte regneoperasjoner. De to laveste kategoriene er vurdert slik at de ikke er tilstrekkelig for å kunne fungere tilfredsstillende i arbeidsliv eller samfunnsliv.

Prosentdel av voksne mellom 16 og 65 år på
hvert leseferdighetsnivå. Alle deltakerland

 
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 Gjennomsnitts-
resultat 2
 
Sverige 6,2 18,9 39,4 35,5 305,6
Norge 8,6 21,0 40,9 29,4 296,9
Danmark 7,8 24,2 42,6 25,4 293,8
Finland 12,6 24,1 38,1 25,1 289,2
Nederland 10,1 25,7 44,2 20,0 286,9
Tyskland 9,0 32,7 39,5 18,9 285,1
Tsjekkia 14,3 28,0 38,1 19,6 282,9
Canada 18,2 24,7 32,1 25,1 279,3
Belgia (flamsk) 15,3 24,2 43,2 17,2 278,2
Sveits (fransk) 16,2 28,8 38,9 16,0 274,1
Australia 17,0 27,8 37,7 17,4 273,3
Sveits (italiensk) 17,5 30,7 38,3 13,6 271,0
Sveits (tysk) 18,1 29,1 36,6 16,1 269,7
New Zealand 21,4 29,2 31,9 17,6 269,1
USA 23,7 25,9 31,4 19,0 267,9
Storbritannia 23,3 27,1 30,5 19,1 267,5
Irland 25,3 31,7 31,5 11,5 259,3
Ungarn 32,9 34,2 25,0 8,0 249,0
Slovenia 40,9 31,8 22,0 5,3 231,9
Polen 45,4 30,7 18,0 5,8 223,9
Portugal 49,1 31,0 16,6 3,2 220,4
Chile 51,5 35,4 11,7 1,5 218,9
 

1 Dataene er samlet inn i tre runder (1994, 1996 og 1998). Tallene om- fatter resultatene på dokumentskalaen.

2 Skala fra 0-500.

Kontakt