Sysselsettingsstatus fem år etter fullført mastergrad i 2008, etter enkeltutdanninger. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsettingsstatus fem år etter fullført mastergrad i 2008, etter enkeltutdanninger. Prosent
  Ansatt Selvstendig næringsdrivende Arbeidsledig Inaktiv
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi 97 0 0 3
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon 97 1 0 2
Master, rettsvitenskap 96 1 0 3
Master, farmasi 93 0 0 7
Master, samfunnsøkonomi 92 1 1 6
Master, samfunnsfag 92 2 1 5
Master i naturvitenskap 92 1 1 6
Psykologiutdanning (Cand.psychol.) 91 2 1 6
Master, humanistiske og estetiske fag 83 7 2 8
Legeutdanning (Cand.med.) 79 18 0 3
Veterinærutdanning (Cand.med.vet.) 74 18 2 6
Master, odontologi 55 38 0 7

Kontakt