Sysselsettingsstatus fem år etter fullført master- eller doktorgrad i 2008, etter fagfelt. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsettingsstatus fem år etter fullført master- eller doktorgrad i 2008, etter fagfelt. Prosent
  Ansatt Selvstendig næringsdrivende Arbeidsledig Inaktiv
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 98 0 0 2
Økonomiske og administrative fag 95 1 1 3
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 94 1 1 4
Samfunnsfag og juridiske fag 93 2 1 4
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 92 2 0 6
Primærnæringsfag 91 3 2 4
Helse-, sosial- og idrettsfag 85 11 0 4
Humanistiske og estetiske fag 84 6 2 8

Kontakt