Yrkesstatus fem år etter fullført master- eller doktorgrad i 2008. Prosent

Tilbake til artikkelen

Yrkesstatus fem år etter fullført master- eller doktorgrad i 2008. Prosent
  Ledere Akademiske yrker Høgskoleyrker Andre yrker
Utdanningsnivå        
Master 7 64 23 6
Doktorgrad 7 83 7 3
Kjønn        
Menn 7 64 23 6
Kvinner 7 68 20 5
Enkeltutdanninger        
Master, rettsvitenskap 2 90 5 3
Legeutdanning (Cand.med.) 0 99 0 1
Psykologiutdanning (Cand.psychol.) 1 96 1 2
Master, farmasi 1 91 5 3
Veterinærutdanning (Cand.med.vet.) 0 63 23 14
Master, odontologi 5 91 0 4
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi 4 56 36 4
Master, samfunnsøkonomi 2 73 14 11
Master, samfunnsfaglige fag 7 59 24 10
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon 23 45 27 5
Master, humanistiske og estetiske fag 5 55 30 10
Master i naturvitenskap 4 66 25 5

Kontakt