Samfunnsspeilet, 2001/2

Innvandrer og utdanning

Med utdanning i bagasjen?

Publisert:

Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med seg utdanning i bagasjen? Ett svar er at det er viktig å vite noe om hvilke ressurser i form av utdanning som finnes i Norge. Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge. SSBs utdanningsstatistikk har i mange tiår gitt et godt bilde av disse personene. Utfordringen er å få til god statistikk også for de andre. Økt kunnskap kan gjøre det mulig å sette i verk tiltak for at flere får brukt sine evner, og derigjennom bidra til å bedre situasjonen for ulike grupper. Det er et mål å få til bedre integrering i samfunnet av personene som flytter til Norge. Da er det viktig å vite noe om hvor mye kompetanse og hva slags kompetanse de som kommer flyttende har med seg fra hjemlandet eller andre land. For at andre skal få mulighet til å planlegge hvor mange som kan ha behov for tilbud om opplæring, er det også viktig å vite noe om hvor mange som aldri har fått fullført noen opplæring, skolegang eller utdanning.

Åpne og les artikkelen i PDF (67 KB)

Kontakt