Samfunnsspeilet, 1999/1

LINDA & lærlinger

Publisert:

Telefonen kimar. -Nei, det ligg enno diverre ikkje føre endelege tal om lærlingar og fagprover for 1996/97-årgangen. Det er ikkje nokon glød i røysta som gjev svaret. Svaret framkallar heller ikkje nokon glød i den andre enden, snarare kan vi høyre eit sukk i begge endane av telefonlinja. Vi får stadig fleire lærlingar i Noreg. Av desse lærlingane er ein stadig større del kvinner. Men sjølv om fleire kvinner kjem med, vel dei enno minst like tradisjonelt som før.

Åpne og les artikkelen i PDF (5.8 MB)

Kontakt