Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter detaljert status på arbeidsmarkedet i november 2011. Utvalgte land og kjønn. Absolutte tall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter detaljert status på arbeidsmarkedet i november 2011. Utvalgte land og kjønn. Absolutte tall og prosent1
  Antall I alt Sysselsatt / under utdanning Registrert ledig / på tiltak Annen eller ingen registrering
  $I alt Sysselsatt Sysselsatt / utdanning Kun utdanning $I alt Registrert ledig På ordinært tiltak $I alt Langtidssyk / arbeids- avklaringspenger Kun sosialhjelp Ingen registrering
1For celler med 0-3 observasjoner, vises :
Begge kjønn 3 370 100 54 33 9 12 13 5 8 33 2 9 22
Somalia 539 100 38 18 8 12 15 5 10 47 1 13 33
Myanmar 315 100 54 31 7 16 10 3 7 36 2 8 26
Irak 477 100 48 35 5 8 16 6 10 36 2 12 21
Afghanistan 314 100 53 35 9 10 11 5 6 36 : 7 :
Russland 162 100 50 33 6 12 22 9 13 28 : 9 :
Eritrea 347 100 70 47 13 10 6 1 4 24 - 9 15
Det palestinske området 307 100 43 31 7 6 19 9 10 38 3 13 22
Kongo 80 100 59 20 19 20 14 5 9 28 : 8 :
Etiopia 150 100 74 46 15 13 7 : : 19 3 3 14
Kosovo 68 100 68 60 4 3 13 6 7 19 : : 12
Iran 76 100 63 32 9 22 11 : : 26 : : 24
Burundi 35 100 57 23 20 14 17 : : 26 : : 20
Kina 36 100 61 47 11 3 11 - 11 28 : : 28
Sudan 51 100 59 25 12 22 : : : : : 8 :
                           
Menn 1 579 100 66 44 10 12 11 5 5 23 2 9 11
Somalia 184 100 57 33 9 15 11 7 4 32 : 13 :
Myanmar 134 100 58 29 9 20 8 4 4 34 3 10 21
Irak 252 100 60 48 5 8 16 7 10 23 : 13 :
Afghanistan 138 100 79 55 16 8 6 : : 15 : 6 :
Russland 52 100 60 37 : : 17 10 8 23 : : 15
Eritrea 172 100 85 59 15 12 3 : : 11 : 4 :
Det palestinske området 222 100 53 39 8 6 18 9 9 29 3 16 9
Kongo 37 100 78 24 24 30 : : : : : : :
Etiopia 76 100 82 53 16 13 8 : : 11 : : 7
Kosovo 31 100 65 61 : : : : : : : : 13
Iran 38 100 76 47 13 16 : : : : : : 13
Burundi 9 100 33 : : : : : : 56 : : :
Kina 16 100 63 56 : : : : : : : : 25
Sudan 29 100 76 45 : : : : : : : : :
                           
Kvinner 1 791 100 42 24 7 11 15 5 10 43 1 9 32
Somalia 355 100 28 11 7 11 17 4 14 54 : 14 :
Myanmar 181 100 51 33 6 13 11 3 8 38 : 7 :
Irak 225 100 34 21 4 8 16 5 12 50 4 12 34
Afghanistan 176 100 32 19 3 11 15 7 9 52 : 9 :
Russland 110 100 45 31 6 8 25 9 15 30 : 11 :
Eritrea 175 100 54 35 11 8 8 : : 38 - 14 23
Det palestinske området 85 100 15 9 : : 22 7 15 62 : 6 :
Kongo 43 100 42 16 14 12 21 : : 37 : 7 :
Etiopia 74 100 66 39 15 12 5 : : 28 : 5 :
Kosovo 37 100 70 59 : : 16 : : 14 : : 11
Iran 38 100 50 16 : : 13 : : 37 : : 34
Burundi 26 100 65 27 19 19 19 : : 15 - - 15
Kina 20 100 60 40 : : : : : : : : 30
Sudan 22 100 36 - 9 27 : : : : : : 50

Kontakt