Sammenhengen mellom dagsfravær i videregående skole trinn 1 og kjønn, innvanderbakgrunn, foreldres utdanningsnivå, fylke, utdanningsprogram, grunnskolepoeng og grunnskolefravær. Logistisk regresjon. 2016/17

Tilbake til artikkelen

Sammenhengen mellom dagsfravær i videregående skole trinn 1 og kjønn, innvanderbakgrunn, foreldres utdanningsnivå, fylke, utdanningsprogram, grunnskolepoeng og grunnskolefravær. Logistisk regresjon. 2016/17
  Modell 1 Modell 2 Modell 3
1Stjerne angir statistisk signifikans: * p<0.05.
2Skolefylket Oslo
3Grunnskolepoeng som har manglende verdier eller verdier fra 0 til 9 kodes som manglende grunnskolepoeng.
Antall observasjoner brukt 61 956 61 956 60 593
Justert R2 0,033 0,088 0,209
Variabler. Parameter Estimat1      
Intercept 5,592* 2,096* 1,258*
Jenter (ref: gutter) 0,569* 1,362* 0,850*
Innvandrere (ref: øvrige befolkning) 0,160 -0,965* -0,462*
Norskfødte -0,448* -0,967* -0,617*
Foreldre med uoppgitt utdanning (ref: foreldre med grunnskole) 0,983* 0,268 0,388
Foreldre med videregående som høyeste utdanning -1,388* -0,490* -0,408*
Foreldre med universitets / høyskoleutdanning -1,646* -0,187 -0,383*
Oslo (ref: landet utenom Oslo)2 1,134* 0,876* 0,353*
Idrettsfag (ref: studiespesialiserende) 0,594* 0,331* 0,445*
Musikk, dans og drama 0,534* 0,310 0,048
Kunst, design og arkitektur 1,210* 0,600* 0,342
Medier og kommunikasjon studieforberedende 2,051* 1,062* 0,689*
Bygg- og anleggsteknikk 0,595* -2,039* -1,434*
Design og håndverk / medieproduksjon 5,157* 2,307* 1,556*
Elektrofag -0,608* -1,647* -1,355*
Helse- og oppvekstfag 2,597* 0,353* 0,382*
Naturbruk 0,705* -1,408* -1,023*
Restaurant- og matfag 2,204* -0,731* -0,451
Service og samferdsel 3,399* 0,708* 0,533*
Teknikk og industriell produksjon 1,013* -1,920* -1,387*
Manglende grunnskolepoeng (ref: 55-60 grunnskolepoeng)3   10,081* 4,903*
10-24 grunnskolepoeng   12,213* 5,820*
25-29 grunnskolepoeng   7,165* 3,684*
30-34 grunnskolepoeng   4,842* 2,483*
35-39 grunnskolepoeng   3,365* 1,729*
40-44 grunnskolepoeng   2,511* 1,425*
45-49 grunnskolepoeng   1,428* 0,776*
50-54 grunnskolepoeng   0,584* 0,309
Fraværsdager grunnskolen     0,212*
Fraværstimer grunnskolen     0,076*

Kontakt