Sammenhengen mellom timefravær i videregående skole trinn 1 og kjønn, innvandrerbakgrunn, foreldres utdanningsnivå, fylke, utdanningsprogram, grunnskolepoeng og grunnskolefravær. Logistisk regresjon. 2016/17

Tilbake til artikkelen

Sammenhengen mellom timefravær i videregående skole trinn 1 og kjønn, innvandrerbakgrunn, foreldres utdanningsnivå, fylke, utdanningsprogram, grunnskolepoeng og grunnskolefravær. Logistisk regresjon. 2016/17
  Modell 1 Modell 2 Modell 3
1Stjerne angir statistisk signifikans: * p<0.05.
2Skolefylket Oslo
3Grunnskolepoeng som har manglende verdier eller verdier fra 0 til 9 kodes som manglende grunnskolepoeng.
Antall observasjoner brukt 61 951 61 951 60 588
Justert R2 0,059 0,150 0,245
Variabler. Parameter Estimat1      
Intercept 16,169* 4,489* 3,355*
Jenter (ref: gutter) -0,824* 1,827* 0,746*
Innvandrere (ref: øvrige befolkning) 3,833* 0,697* 1,501*
Norskfødte 3,500* 1,743* 2,045*
Foreldre med uoppgitt utdanning (ref: foreldre med grunnskole) 0,635 -0,228 0,245
Foreldre med videregående som høyeste utdanning -5,033* -2,451* -2,247*
Foreldre med universitets / høyskoleutdanning -6,055* -1,512* -1,883*
Oslo (ref: landet utenom Oslo)2 6,897* 6,144* 3,817*
Idrettsfag (ref: studiespesialiserende) 2,672* 1,685* 1,871*
Musikk, dans og drama 3,107* 2,401* 1,783*
Kunst, design og arkitektur 3,556* 1,522* 1,227*
Medier og kommunikasjon studieforberedende 8,306* 4,836* 4,260*
Bygg- og anleggsteknikk 1,175* -7,337* -6,392*
Design og håndverk / medieproduksjon 10,983* 1,935* 0,887
Elektrofag -3,790* -7,498* -6,819*
Helse- og oppvekstfag 2,283* -5,018* -4,932*
Naturbruk 1,116* -5,693* -4,818*
Restaurant- og matfag 2,269* -7,008* -6,327*
Service og samferdsel 7,395* -1,153* -1,397*
Teknikk og industriell produksjon 3,111* -6,227* -5,075*
Manglende grunnskolepoeng (ref: 55-60 grunnskolepoeng)3   24,453* 17,039*
10-24 grunnskolepoeng   35,297* 22,013*
25-29 grunnskolepoeng   23,959* 16,633*
30-34 grunnskolepoeng   17,071* 12,251*
35-39 grunnskolepoeng   12,495* 9,167*
40-44 grunnskolepoeng   8,691* 6,486*
45-49 grunnskolepoeng   5,095* 3,845*
50-54 grunnskolepoeng   2,034* 1,511*
Fraværsdager grunnskolen     0,198*
Fraværstimer grunnskolen     0,332*

Kontakt