Elever som startet i videregående opplæring for første gang høsten 2011, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år. Etter innvandrerbakgrunn, studieretning og kjønn. Prosent

Tilbake til artikkelen

Elever som startet i videregående opplæring for første gang høsten 2011, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år. Etter innvandrerbakgrunn, studieretning og kjønn. Prosent1
  I alt2 Fullført med studie- eller yrkeskompetanse3 Ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
  Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid Fortsatt i videregående opplæring etter 5 år Gjennomført VG3 eller gått opp til fagprøve, ikke bestått Sluttet underveis
1Elever i alternativ opplæring er inkludert i tallene. Tabellen omhandler elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.
2Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.
3Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev.
Studieforberedende programmer            
Elever i alt 33 345 75,7 10,2 2,2 6,5 5,4
Gutter 15 297 71,2 10,7 2,8 8,7 6,6
Jenter 18 048 79,5 9,8 1,6 4,6 4,5
Innvandrere i alt 2 359 55,5 13,9 3,8 13,4 13,3
Gutter 1 151 47,6 15,1 4,3 17,8 15,1
Jenter 1 208 63,1 12,8 3,3 9,3 11,5
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt 1 875 68,9 12,8 1,4 10,7 6,2
Gutter 948 63,3 13,4 1,8 13,5 8,0
Jenter 927 74,5 12,2 1,1 7,8 4,4
             
Yrkesfaglige utdanningsprogram            
Elever i alt 31 510 39,9 19,5 9,3 6,3 25,0
Gutter 18 173 33,3 22,6 10,3 6,1 27,6
Jenter 13 337 48,7 15,1 8,0 6,6 21,5
Innvandrere i alt 2 974 25,1 17,3 11,3 9,4 37,0
Gutter 1 724 20,4 17,5 11,5 9,5 41,2
Jenter 1 250 31,5 17,0 10,9 9,3 31,3
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt 866 34,6 18,0 7,3 13,0 27,0
Gutter 489 25,8 18,2 9,0 13,1 33,9
Jenter 377 46,2 17,8 5,0 13,0 18,0

Kontakt