Utdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Etter innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn og kjønn, 2016. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Utdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Etter innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn og kjønn, 2016. Antall og prosent1
  Utdanningsnivå i alt Ingen utdanning Grunnskole Videregående opplæring Fagskolenivå2 Universitets- og høgskoleutdanning, kort3 Universitets- og høgskoleutdanning, lang4
1Statistikk over innvandringsgrunn omfatter innvandrere som har flyttet til Norge for første gang i 1990 eller senere og som er ikke-nordiske statsborgere.
2Inkluderer nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående opplæring, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
Menn og kvinner i alt 512 339 1,8 32,2 27,0 1,1 20,9 17,0
               
MENN              
Menn i alt 270 495 1,2 32,8 30,7 1,0 18,5 15,8
Europa unntatt Tyrkia 154 922 0,4 22,1 40,8 1,0 18,9 16,8
Afrika 38 880 3,0 58,0 16,1 1,1 13,8 8,1
Asia med Tyrkia 66 896 2,0 44,8 17,9 1,0 18,9 15,4
Nord-Amerika 3 229 0,3 9,6 13,3 1,4 36,2 39,2
Oseania 1 155 0,2 9,5 18,0 2,1 35,7 34,5
Sør- og Mellom-Amerika 5 413 0,7 26,3 20,3 1,5 21,6 29,6
Arbeid i alt 134 415 0,5 18,1 40,5 0,9 19,7 20,2
Europa unntatt Tyrkia 120 753 0,5 18,7 43,7 0,9 18,9 17,3
Afrika 2 029 2,0 23,3 18,9 1,2 23,5 31,1
Asia med Tyrkia 7 876 1,1 12,6 10,1 0,8 26,2 49,1
Nord-Amerika 1 304 0,5 6,1 9,4 2,0 35,7 46,5
Oseania 711 0,1 8,9 15,0 2,8 34,2 39,0
Sør- og Mellom-Amerika 1 742 0,9 11,5 15,6 1,2 23,4 47,5
Familie i alt 52 677 1,2 46,9 24,7 1,0 16,3 9,9
Europa unntatt Tyrkia 17 046 0,2 43,1 29,1 1,0 15,5 11,0
Afrika 10 334 2,4 57,4 20,3 0,8 13,7 5,3
Asia med Tyrkia 20 586 1,5 49,2 23,8 1,0 15,7 8,8
Nord-Amerika 1 468 0,1 12,9 18,0 0,9 38,1 30,0
Oseania 365 0,0 12,6 26,6 1,1 39,5 20,3
Sør- og Mellom-Amerika 2 878 0,7 37,1 24,5 1,5 20,4 15,8
Flukt i alt 71 212 2,6 53,7 20,1 1,2 16,6 5,7
Europa unntatt Tyrkia 12 080 0,4 31,2 39,1 1,3 20,9 7,1
Afrika 24 766 3,5 64,3 14,8 1,2 12,4 3,9
Asia med Tyrkia 34 089 2,7 54,2 17,3 1,1 18,0 6,6
Nord-Amerika 14 0,0 21,4 35,7 0,0 28,6 14,3
Oseania 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sør- og Mellom-Amerika 262 0,4 38,9 23,7 2,3 22,9 11,8
Utdanning i alt 11 111 0,1 10,0 9,5 1,1 24,9 54,4
Europa unntatt Tyrkia 4 409 0,0 12,2 12,0 1,0 24,4 50,2
Afrika 1 674 0,2 11,8 6,2 1,3 21,9 58,7
Asia med Tyrkia 4 074 0,1 7,2 8,3 0,9 26,3 57,2
Nord-Amerika 384 0,0 7,6 7,3 1,3 32,6 51,3
Oseania 63 0,0 1,6 4,8 0,0 30,2 63,5
Sør- og Mellom-Amerika 507 0,4 9,7 10,7 1,8 21,7 55,8
Andre i alt 1 080 1,0 19,3 23,9 1,1 28,4 26,3
Europa unntatt Tyrkia 634 0,5 16,9 25,7 1,3 27,4 28,2
Afrika 77 3,9 36,4 19,5 1,3 20,8 18,2
Asia med Tyrkia 271 1,5 22,1 21,8 1,1 32,8 20,7
Nord-Amerika 59 1,7 15,3 20,3 0,0 28,8 33,9
Oseania 15 0,0 0,0 6,7 0,0 40,0 53,3
Sør- og Mellom-Amerika 24 0,0 16,7 33,3 0,0 20,8 29,2
               
KVINNER              
Kvinner i alt 241 844 2,5 31,5 22,8 1,1 23,6 18,4
Europa unntatt Tyrkia 111 786 0,4 19,1 26,2 1,2 27,3 25,8
Afrika 32 406 7,9 55,3 18,1 1,0 12,4 5,3
Asia med Tyrkia 84 856 3,5 40,2 20,7 1,1 22,4 12,2
Nord-Amerika 3 131 0,3 8,6 10,5 1,1 39,3 40,1
Oseania 545 0,2 8,6 11,0 2,2 42,2 35,8
Sør- og Mellom-Amerika 9 120 0,9 27,2 22,4 1,7 24,3 23,5
Arbeid i alt 49 537 0,4 12,8 23,3 1,0 31,3 31,1
Europa unntatt Tyrkia 43 893 0,4 12,9 24,5 1,0 31,0 30,1
Afrika 655 2,6 21,1 18,3 2,7 25,5 29,8
Asia med Tyrkia 2 994 1,0 11,1 13,9 0,7 37,0 36,3
Nord-Amerika 678 0,3 6,0 5,3 0,7 34,1 53,5
Oseania 240 0,0 5,8 8,3 2,5 41,7 41,7
Sør- og Mellom-Amerika 1 077 0,3 14,5 16,1 1,6 24,9 42,7
Familie i alt 125 689 2,3 35,2 24,4 1,1 21,9 15,1
Europa unntatt Tyrkia 47 523 0,3 23,4 28,5 1,3 23,7 22,8
Afrika 14 048 6,1 52,3 20,7 0,8 14,7 5,3
Asia med Tyrkia 55 066 3,3 42,7 22,3 0,9 21,1 9,7
Nord-Amerika 1 838 0,3 9,6 13,4 1,3 41,6 33,9
Oseania 229 0,4 11,8 15,7 1,3 44,1 26,6
Sør- og Mellom-Amerika 6 985 1,1 29,7 24,1 1,7 23,9 19,5
Flukt i alt 45 290 6,5 49,9 21,9 1,1 15,9 4,6
Europa unntatt Tyrkia 11 312 1,5 31,5 35,2 1,3 22,8 7,8
Afrika 16 458 10,3 61,9 16,1 1,0 9,0 1,7
Asia med Tyrkia 17 225 6,4 50,8 18,5 1,1 18,0 5,3
Nord-Amerika 11 0,0 27,3 18,2 0,0 27,3 27,3
Oseania 2 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Sør- og Mellom-Amerika 282 1,1 39,0 27,3 3,5 20,2 8,9
Utdanning i alt 19 933 0,1 13,0 14,0 1,8 33,1 38,0
Europa unntatt Tyrkia 8 358 0,1 10,3 10,7 1,2 34,1 43,6
Afrika 1 035 0,3 12,4 13,5 2,2 25,9 45,7
Asia med Tyrkia 9 193 0,2 15,4 17,6 2,3 33,0 31,5
Nord-Amerika 545 0,4 7,9 6,4 1,5 39,6 44,2
Oseania 69 0,0 7,2 5,8 4,3 36,2 46,4
Sør- og Mellom-Amerika 733 0,3 17,5 13,5 1,2 29,2 38,3
Andre i alt 1 395 1,1 21,6 21,3 1,2 27,3 27,5
Europa unntatt Tyrkia 700 0,3 16,9 21,9 1,7 25,9 33,4
Afrika 210 3,8 46,2 18,1 1,0 20,0 11,0
Asia med Tyrkia 378 1,6 18,5 23,5 0,5 34,9 20,9
Nord-Amerika 59 0,0 8,5 18,6 0,0 28,8 44,1
Oseania 5 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 40,0
Sør- og Mellom-Amerika 43 0,0 25,6 14,0 2,3 14,0 44,2

Kontakt