Studenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull (25-29 år). Etter innvandrerbakgrunn og kjønn. Prosent

Tilbake til artikkelen

Studenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull (25-29 år). Etter innvandrerbakgrunn og kjønn. Prosent
  Befolkningen i alt Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
2001 15,4 13,9 16,9 9,3 9,2 9,5 18,5 19,2 17,6
2002 16,3 14,8 17,7 9,6 8,9 10,2 17,7 17,0 18,6
2003 16,4 15,3 17,6 10,6 10,1 11,0 17,5 17,6 17,4
2004 17,1 15,9 18,4 11,2 10,5 11,7 19,4 18,5 20,5
2005 16,2 14,7 17,8 11,1 10,2 11,8 18,2 17,0 19,5
2006 15,7 14,0 17,3 10,6 9,3 11,7 17,6 17,3 17,9
2007 14,9 13,0 16,7 9,9 8,7 11,0 16,3 15,1 17,6
2008 14,4 12,6 16,4 9,2 7,9 10,3 15,9 15,9 15,9
2009 14,7 13,0 16,5 9,3 8,1 10,4 17,1 17,3 17,0
2010 14,8 13,0 16,7 9,1 8,0 10,1 18,3 18,4 18,1
2011 15,0 13,3 16,9 8,9 7,9 10,0 19,4 19,1 19,7
2012 15,1 13,2 17,2 8,6 7,6 9,6 19,6 18,9 20,3
2013 15,0 13,3 16,8 8,4 7,6 9,2 20,4 19,4 21,3
2014 15,2 13,5 17,0 8,4 7,6 9,1 19,8 18,5 21,1
2015 15,6 13,7 17,6 9,1 8,1 9,9 19,7 18,2 21,2
2016 15,9 14,0 17,8 9,0 7,7 10,2 20,1 18,4 21,9

Kontakt