Barn i barnehage. Etter barnehagens eierforhold

Tilbake til artikkelen

Barn i barnehage. Etter barnehagens eierforhold
  Barn i alt Offentlige barnehager Private barnehager
  Barn i alt Minoritetsspråklige barn1 Barn i alt Minoritetsspråklige barn1
  Antall Andel Antall Andel
1Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
2000 189 837 112 999 7 243 6,4 76 838 1 749 2,3
2002 198 262 116 229 8 815 7,6 82 033 2 138 2,6
2004 213 097 120 401 9 787 8,1 92 696 2 785 3,0
2006 234 948 127 252 11 733 9,2 107 696 3 988 3,7
2008 261 886 141 502 15 830 11,2 120 384 6 337 5,3
2010 277 139 147 180 18 944 12,9 129 959 8 511 6,5
2012 286 153 150 777 23 152 15,4 135 376 11 211 8,3
2014 286 414 147 726 26 711 18,1 138 688 14 554 10,5
2016 282 649 143 096 28 869 20,2 139 553 17 460 12,5

Kontakt