Samfunnsspeilet, 1998/1

Hvor godt leser voksne nordmenn?

Publisert:

Et utvalg av nordmenn i alderen 16 til 65 år får i disse dager besøk av intervjuere fra Statistisk sentralbyrå som vil se hva de får ut av det de leser. Leseferdighetsundersøkelsen skal ikke først og fremst finne ut om vi har lært oss å lese eller ikke, mer interessant er det hvor godt vi leser. Forstår vi nok av all den informasjonen vi overøses med til å kunne fungere tilfredsstillende i et moderne samfunn? Undersøkelsen inngår i et internasjonalt sammenliknende prosjekt.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB)

Kontakt