Fullføring av bachelorgrad innen 5 år, etter karakterpoeng

Tilbake til artikkelen

Fullføring av bachelorgrad innen 5 år, etter karakterpoeng
  Fullført på normert tid/innen 3 år Fullført på 4-5 år Fullført annen høyere utdanning Fortsatt i høyere utdanning1 Avbrutt, samlet
1Bachelorgrad eller annen høyere utdanning.
10 <= karakterpoeng < 30 29,2 17,0 0,5 15,7 37,6
30 <= karakterpoeng < 40 43,1 18,5 1,1 14,7 22,8
40 <= karakterpoeng < 50 55,4 17,7 2,5 13,6 10,9
50 <= karakterpoeng < 60 61,1 14,7 2,9 14,7 6,6
Ukjent 42,0 18,4 1,6 9,1 28,9
All 47,2 18,0 1,7 12,7 20,4

Kontakt