Rapporter 2017/07

Foreldrebetaling i barnehager, januar 2017

Fulltidsplass i barnehage i ett år inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter kostet i snitt 29 300 kroner i januar 2017. For første gang har SSB registrert hva foreldre har betalt inn for samtlige barnehagebarn. Rapporten presenterer resultatene.

Siden 1992 har Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomført en undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i kommunale og private barnehager.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge nivået på og betalingsregler knyttet til foreldrebetaling i barnehager. Undersøkelsen omfatter fra og med 2016 en totalteltelling av kommunale og private barnehager basert på tall fra Utdanningsdirektoratets (Udir) rapporteringsportal BASIL.

Arbeidet med denne rapporten er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Les en artikkel om funnene i rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Foreldrebetaling i barnehager, januar 2017

Ansvarlig

Kristian Harald Myklatun

Serie og -nummer

Rapporter 2017/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9523-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9522-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

24

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt