Notater 2002/53

Opplysinger om opplæring, skolegang og utdanning 1999

En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens høyeste utdanning

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens høyeste utdanning. Opplysinger om opplæring, skolegang og utdanning 1999

Ansvarlig

Elisabeth Dalheim

Serie og -nummer

Notater 2002/53

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for folke- og boligtelling

Emne

Utdanningsnivå

Antall sider

58

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt