En halv million deltakere på kurs

Publisert:

I 2016 var det 505 000 deltakere på i alt 45 000 tilskuddsberettigede kurs i regi av studieforbundene. Disse kursene utgjorde til sammen 1,4 millioner undervisningstimer. Kursvirksomheten var dermed på samme nivå som i 2015.

Studieforbundene arrangerte nær 400 flere kurs, men hadde 3 000 færre deltakere i 2016 enn i 2015. Flest kurs i regi av studieforbundene ble arrangert av Studieforbundet Folkeuniversitetet: 8 300 kurs med 108 000 deltakere. Dernest hadde Studieforbundet Funkis og Kristelig Studieforbund (K-Stud) flest kurs og deltakere. Disse tre forbundene til sammen stod for 46 prosent av alle arrangerte kurs og 40 prosent av alle deltakere i 2016.

Figur 2

Figur 2. Antall kurs i regi av studieforbundene

Færre deltakere på kurs med tilbud om eksamen

I alt deltok 25 800 på kurs med tilbud om avsluttende eksamen eller interne prøver:

  • Av disse fikk 4 300 tilbud om offentlig eksamen
  • 15 100 ble tilbudt annen godkjent eksamen eller sertifisering
  • 5 400 fikk tilbud om interne prøver
  • 1 000 ble tilbudt fagprøve 

Til sammen utgjorde disse 5 prosent av samtlige deltakere på kurs i regi av studieforbundene i 2016, som er 1 prosentpoeng mindre enn året før. 

Figur 3

Figur 3. Deltakere på kurs med tilbud om eksamen, etter kjønn og type tilbud. 2016

Flest deltakere var 50 år eller eldre

Av alle deltakerne var 28 prosent i aldersgruppen 14-29 år, 29 prosent i aldersgruppen 30-49 år og 43 prosent var 50 år og eldre. Blant studieforbundene hadde Studieforbundet Funkis og Studieforbundet KOR størst andel deltakere i den eldste aldersgruppen, henholdsvis 81 og 72 prosent.

Figur 1

Figur 1. Kursdeltakere, etter kjønn og aldersgrupper. 2016. Prosent

Flest kvinner

Som alle tidligere år var kvinnelige deltakere i flertall. Kvinner utgjorde 57 prosent av samtlige deltakere på landsbasis i 2016 og var i flertall i samtlige fylker. Mens kvinner i aldersgruppen 50 år og eldre utgjorde 45 prosent av alle kvinnelige deltakere, utgjorde menn i samme aldersgruppe 41 prosent av alle mannlige deltakere.

Kontakt