Publikasjon

Notater 2016/35

Dokumentasjonsnotat om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen

Innhold

Formålet med dette notatet er å beskrive hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvordan skoler og kommuner kan tolke dem

I første del forklarer vi hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvorfor de kan være nyttige. I andre del presenterer vi eksempler på skole- og kommunebidrag og en veiledning til hvordan disse kan tolkes.

Kontakt