Notater 2016/35

Dokumentasjonsnotat om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen

Formålet med dette notatet er å beskrive hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvordan skoler og kommuner kan tolke dem

I første del forklarer vi hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvorfor de kan være nyttige. I andre del presenterer vi eksempler på skole- og kommunebidrag og en veiledning til hvordan disse kan tolkes.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjonsnotat om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen

Ansvarlig

Oda Opdal Zachrisen og Kjartan Steffensen

Serie og -nummer

Notater 2016/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9441-9

Antall sider

20

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt