Samfunnsspeilet, 1998/5

Barnehager og kontantstøtte i et fordelingsperspektiv

Publisert:

Subsidiene til barnehager har i størst grad kommet foreldre med høyere inntekter til gode. Økte overforinger gjennom kontantstøtten vil dreie subsidiestrommen mer i retning av familier med lavere inntekter. En slik økt rettferdighet har sine kostnader dersom færre barn får glede av de sosiale og pedagogiske goder ved barnehageopphold. For barn i kontantstøttealder synes det å bli okt etterspørsel etter dagmammaer og mindre etterspørsel etter barnehageplasser. Kontantstøtten synes imidlertid ikke i nevneverdig grad å redusere ettersporselen etter barnehageplass for de eldste barna.

Åpne og les artikkelen i PDF (13.1 MB)

Kontakt