14318
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
14318
Sterk vekst i hotell- og restaurantbransjen
statistikk
2006-03-31T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT4. kvartal 2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i hotell- og restaurantbransjen

Hoteller og restauranter omsatte for hele 9 prosent mer i 4. kvartal 2005 sammenlignet med samme periode året før. Også godstransport og post og telekommunikasjon økte omsetningen, mens ruteflyging og sjøtransport opplevde nedgang i perioden.

Kjeding

Fra 1. mars 2004 ble blant annet persontransport merverdiavgiftspliktig. Etter å ha vurdert kvaliteten på data fra de nye merverdiavgiftspliktige næringene, ble skjemaundersøkelsen lagt ned fra og med 4. kvartal 2004. Overgangen fra bruk av skjema til bruk av registerdata vanskeliggjør sammenligning av samme periode for 2004 og 2005.

For å minimere bruddet som følge av ny datakilde er det valgt å kjede indeksen. Utgangspunktet for kjedingen er forholdet mellom registertallene fra skattedirektoratet og skjematallene i 2004. Dette forholdet viser hvor mye skjematallene avviker fra registertallene i 2004. Kjedingen utføres ved å justere tidligere skjematall med denne faktoren. Dette gir en nivåendring i indekstallene før 2004, mens utviklingen forblir uendret. Justeringen innebærer at skjematallene nå er sammenlignbare med tallene som er hentet fra register. En må likevel merke seg at kjedingen uansett betyr at sammenligning av et gitt kvartal i 2005 med samme kvartal 2004 fortsatt er vanskelig, mens sammenligningen for hele 2005 mot hele 2004 ikke er påvirket av overgangen til registerdata. Under er det derfor valgt å sammenligne år mot år for disse næringene.

Hoteller og restauranter økte omsetningen med 9 prosent i 4. kvartal 2005 sammenlignet med samme periode året før. Hoteller med restaurant økte omsetningen mer enn hoteller uten restaurant. Barer og kantine- og cateringvirksomhet økte også omsetningen med rundt 8 prosent hver.

Svak nedgang for sjøtransport

Omsetningen fra bedrifter i sjøtransport falt med 1 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2004. Bedrifter innenfor utenriks sjøfart, som står for mesteparten av omsetningen i sjøtransportnæringen, hadde en reduksjon på 4 prosent fra 4. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005.

Innenriks sjøtransport hadde en vekst på om lag 17 prosent, mens innenlandske kystruter hadde en nedgang på rundt 15 prosent. Ruteflyging opplevde en reduksjon i omsetningen på rundt 1 prosent, mens annen flyging hadde 2 prosent nedgang i samme periode.

Oppsving for post og telekommunikasjoner

For bedrifter innenfor telekommunikasjon steg omsetningen med knapt 5 prosent fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005. Post og distribusjonsvirksomheten hadde en moderat økning på rundt 1 prosent. Bedrifter innenfor radio og fjernsyn hadde en økning på rundt 7 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2004.

Vekst for godstransport

I næringen godstransport på vei økte omsetningen med knapt 7 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2004. Sporveis- og forstadsbanene reduserte sin omsetning med 4,5 prosent i samme periode. Den årlige omsetningen for rutebiltransport falt med om lag 10 prosent fra 2004 til 2005.

Virksomheten tilknyttet formidling av personreiser økte den årlige omsetningen med 4 prosent fra 2004 til 2005. Utviklingen gjennom 2005 har vært stabil med 5 prosent økning fra 1. til 4. kvartal.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB