14322_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/arkiv
14322
Mer transport av gods og passasjerer
statistikk
2005-09-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT2. kvartal 2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer transport av gods og passasjerer

Transport av gods og passasjerer har økt. Omsetningen for godstransport med lastebil steg med 14,3 prosent i 2. kvartal 2005 sammenlignet med 2. kvartal 2004. Godstransport på vei bidro mest til omsetningsveksten i landtransportnæringen.

Rutebiler, t-bane, drosjer og turbiler1 viste også en vekst i omsetningen fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. For jernbanen økte omsetningen med 9 prosent i samme periode, mens for bedrifter i næringen rørtransport økte omsetningen med 16,9 prosent.

Opptur til sjøs

Sjøtransportnæringen har lenge hatt en vekst i omsetningen og denne trenden fortsatte i årets 2. kvartal. Utenriks sjøfart økte omsetningen med 5,4 prosent fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. For bedrifter i innenriks sjøtransport, slepebåter, forsyningsskip og kysttrafikk i Norge ellers økte omsetningen, mens den gikk ned for innenlandske kystruter. For rutefly gikk omsetningen ned 10,7 prosent i samme kvartal. Bedrifter i annen flyging hadde en nedgang i omsetningen på 8,2 prosent.

Svikt for barene

Barene hadde en nedgang i omsetningen på 1,5 prosent i 2. kvartal 2005 sammenlignet med samme periode året før. For hoteller og restauranter gikk omsetningen opp 5 prosent fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. Hotellene2økte omsetningen med 6,2 prosent, mens for restaurantene gikk omsetningen opp 2,9 prosent. Kantiner og cateringbedrifter økte omsetningen med 13,3 prosent.

Økt omsetning i radio og TV

Omsetningen for bedrifter i radio- og fjernsynsnæringen steg med 11 prosent fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. For post- og budtjenester økte omsetningen med 13,6 prosent, mens bedrifter i telekommunikasjon viste en økning på 5,2 prosent.


1Beregningsmåten for 60.211 og 60.230 er endret fra og med 2. kvartal 2005.

2Beregningsmåten for 55.101 og 55.102 er endret fra og med 2. kvartal 2005.


Tabeller: