14328
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/arkiv
14328
Utenriks sjøfart i vinden
statistikk
2004-12-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT3. kvartal 2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenriks sjøfart i vinden

Omsetningen for bedrifter i sjøtransport økte med 17,5 prosent i juli, august og september 2004 sammenlignet samme periode året før. Utenriks sjøfart, som har mesteparten av omsetningen i næringen, økte med 18,9 prosent. Omsetningen i lufttransportnæringen samlet økte med 5,3 prosent i samme periode.

Stabilt for hoteller og restauranter

Hoteller og restauranter økte omsetningen med 0,2 prosent fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004. For hotellene gikk omsetningen ned med 1,8 prosent. Bedrifter i restaurantvirksomhet viste en nedgang i omsetning på 0,2 prosent. Omsetningen økte for barer, kantiner og catering.

Mer godstransport på vei

Omsetningen for bedrifter i næringen land- og rørtransport gikk ned med 5,6 prosent i 3. kvartal 2004 sammenlignet med samme periode året før. Det er rørtransport1 som bidrar mest til denne nedgangen. For jernbanetransport økte omsetningen med 4,4 prosent, mens annen landtransport hadde en økning på 6,9 prosent. Godstransport på vei har størst del av omsetningen innenfor annen landtransport og bidrar sterkt til å økte omsetningen samlet. Rutebiltransport, drosjer og landtransport med passasjerer økte også omsetningen, mens omsetningen for sporveis- og fortstadsbaner gikk ned.

Nedgang for reisebyråene

For næringen tjenester tilknyttet transport og kommunikasjon økte omsetningen med 2,8 prosent fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004. Næringshovedgruppen lasting, lossing og lagring viste en økning på 22,6 prosent. Omsetningen for bedrifter i andre tjenester tilknyttet transport økte med 15,4 prosent.2Reisebyrå, turistkontor og reisearrangører hadde samlet en nedgang i omsetningen på 16,8 prosent. Annen transportformidling, som blant annet inkluderer spedisjon og skipsmekling, økte omsetningen med 11,6 prosent.

Opp for post og tele

I næringen post og telekommunikasjon økte omsetningen med 7,9 prosent fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004. For telekommunikasjon, som utgjør den største delen av næringen, økte omsetningen med 8,2 prosent. Innenfor post- og budtjenester økte også omsetningen. Radio- og fjernsynsbedriftene hadde 12,1 prosent høyere omsetning i 3. kvartal i år enn i samme kvartal i fjor.

Foreløpige tall

Omsetningen for 3. kvartal 2004 er for noen næringer estimert ut fra omsetning i juli og august. Data for dette kvartalet må derfor regnes som foreløpige tall som kan endres ved neste publisering.

1For rørtransport er endringen basert på tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap.
2En del av den store økningen for 63.211 Gods- og transportsentraler skyldes endringer i merverdiavgiftsloven fra og med 1. mars 2004.


Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB