14330
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/arkiv
14330
Oppgang for telekommunikasjon
statistikk
2004-09-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT2. kvartal 2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang for telekommunikasjon

Bedrifter i næringen post og telekommunikasjon økte omsetningen med 7,5 prosent fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004, viser omsetningsindeksen til Statistisk sentralbyrå. Budtjenester økte med 18,1 prosent, mens posttjenester gikk ned 2,5 prosent. Innenfor telekommunikasjon økte omsetningen med 9,4 prosent.

Svak vekst for hoteller og restauranter

Omsetningen innenfor næringen hotell- og restaurantvirksomhet økte med 0,9 prosent i 2. kvartal 2004 sammenlignet med 2. kvartal året før. Hotellene økte omsetningen med 1,7 prosent, mens restaurantene økte med 0,5 prosent.

Økning for landtransport

Omsetningen for bedrifter i næringen land- og rørtransport økte med 0,5 prosent i 2. kvartal 2004 sammenlignet med samme periode året før. Jernbanetransport hadde en økning i omsetningen på 3,7 prosent, mens annen landtransport steg med 4,5 prosent. I næringshovedgruppen annen landtransport økte omsetningen for både rutebiltransport, drosjer, landtransport med passasjerer og godstransport på vei, mens omsetningen gikk ned for sporveis- og forstadsbaner. For rørtransport1 gikk omsetningen ned med 7,3 prosent.

Gode tider for sjøtransport ...

Bedrifter i sjøtransport økte omsetningen med 10,8 prosent i 2. kvartal 2004 sammenlignet med samme kvartal i 2003. Utenriks sjøfart økte omsetningen med 11,6 prosent, mens innenriks sjøfart2 økte med 2,7 prosent. Omsetningen i lufttransportnæringen samlet gikk ned 2,4 prosent.

... og tjenester tilknyttet

For tjenester tilknyttet transport og kommunikasjon økte omsetningen med 0,8 prosent fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Næringshovedgruppen lasting, lossing og lagring viste en økning på 12,1 prosent. Omsetningen for bedrifter innenfor andre tjenester tilknyttet transport økte med 7,8 prosent.3 Reisebyrå, turistkontor og reisearrangører hadde samlet en nedgang i omsetningen på 14,4 prosent. Annen transportformidling, som blant annet inkluderer spedisjon og skipsmekling, økte omsetningen med 10,3 prosent.

1  For rørtransport er endringen basert på tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap.
2  Innenriks sjøfart er summen av 61.103 Innenriks sjøtransport, 61.104 Innenlandske kystruter, 61.106 Slepebåter og forsyningsskip på norskekysten, 61.109 Kysttrafikk i Norge ellers og 61.200 Transport på elver og innsjøer.
3  En del av den store økningen for 63.211 Gods- og transportsentraler skyldes endringer i merverdiavgiftsloven f.o.m. 1. mars 2004.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB