14332
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/arkiv
14332
Vekst for hoteller og restauranter
statistikk
2004-06-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT1. kvartal 2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst for hoteller og restauranter

Hoteller og restauranter økte omsetningen med 2,8 prosent fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004, viser Statistisk sentralbyrås omsetningsindeks for samferdsel og reiseliv. Hotellene økte omsetningen med 3,5 prosent, mens restaurantene hadde en økning på 3,3 prosent.

Omsetningen for bedrifter i næringen land- og rørtransport gikk ned med 0,9 prosent i 1. kvartal 2004 sammenlignet med samme periode året før. Jernbanetransport hadde en økning i omsetningen på 5,2 prosent, mens annen landtransport økte med 1,6 prosent. I næringshovedgruppen annen landtransport økte omsetningen for både landtransport med passasjerer og godstransport på vei, mens omsetningen gikk ned for drosjer, rutebiltransport og sporveis- og forstadsbane. For rørtransport gikk omsetningen ned med 6,9 prosent.

Fortsatt økning for sjøtransport

Bedrifter innenfor sjøtransport økte omsetningen med 20,2 prosent i 1. kvartal 2004 sammenlignet med samme kvartal året før. Utenriks sjøfart alene økte omsetningen med hele 20,5 prosent, mens innenriks sjøfart1økte med 15,9 prosent. Omsetningen i lufttransportnæringen samlet gikk ned 0,8 prosent.

For tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet gikk omsetningen ned med 0,7 prosent fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004. Næringshovedgruppen lasting, lossing og lagring viste en økning på 12,9 prosent, mens omsetningen for bedrifter innenfor andre tjenester tilknyttet transport gikk ned med 1 prosent. Reisebyrå, turistkontor og reisearrangører hadde samlet en nedgang i omsetningen på 6,1 prosent. Annen transportformidling, som blant annet inkluderer spedisjon og skipsmekling, økte omsetningen med 3,7 prosent.

Post og tele svakt opp

I næringen post- og telekommunikasjon gikk omsetningen opp med 0,7 prosent i 1. kvartal 2004 sammenlignet med 1. kvartal 2003. Både post- og budtjenester økte. For næringshovedgruppen telekommunikasjon økte omsetningen med 0,4 prosent. Radio og fjernsyn hadde samme økning.

1  Innenriks sjøfart er summen av 61.103 Løs fraktfart på norskekysten, 61.104 Innenlandske kystruter, 61.106 Slepebåter og forsyningsskip på norskekysten, 61.109 Kysttrafikk i Norge ellers og 61.200 Transport på elver og innsjøer.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB