14340
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/arkiv
14340
Økt omsetning for land- og rørtransport
statistikk
2003-06-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT1. kvartal 2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning for land- og rørtransport

Omsetningen økte med 3,81 prosent innen landtransport og rørtransport fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. For hoteller og restauranter gikk omsetningen ned 0,7 prosent i samme periode.

Dette viser Statistisk sentralbyrås nye kvartalsvise omsetningsindeks for samferdsel og reiseliv. Indeksen er basert på data fra Skattedirektoratets oppgaveregister og egne kvartalsoppgaver til bedrifter innen samferdsel og reiseliv. 2000 er basisår for indeksen (2000=100). For 2001 har vi laget en årsindeks basert på omsetning fra de respektive næringers strukturstatistikk. Indeksen for hele 2002 er basert på omsetningen for de fire kvartalene summert.

Transport og kommunikasjon omsatte for mer1

Samlet omsetning innen næringsområdet transport og kommunikasjon gikk opp 0,91 prosent fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. Bedrifter innen tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet hadde en nedgang i omsetning på 5,4 prosent. Innen lufttransport minket omsetningen med 3 prosent i 1. kvartal sammenlignet med året før. Næringen utenriks sjøfart har en nedgang på 4,2 prosent i 1. kvartal. Omsetningen for bedrifter innen post og telekommunikasjoner økte med i overkant av 12 prosent.

Liten nedgang for hoteller og restauranter

For næringsområdet hotell og restaurantvirksomhet viser indeksen en nedgang i omsetning på 0,7 prosent fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. Hotellene har tilnærmet uendret omsetning, mens restaurantene viser en nedgang i omsetningen på 1,6 prosent.

Sesongsvingninger i 2002

Hotellene har størst omsetning i juli, august og september. Restaurantene har høyere omsetning i perioden april til september enn ellers i året. For reisebyrå, turistkontor og reisearrangører samlet viser indeksen størst omsetning i april, mai og juni. Landtransport med passasjerer har størst omsetning i perioden juli til september, mens drosjer og rutebilselskaper har lavsesong i disse månedene.

Foreløpige tall

Omsetning for 1. kvartal 2003 er delvis estimert ut fra omsetning i januar og februar. Data for dette kvartalet må derfor regnes som foreløpige tall som kan endre seg ved neste publisering.

1  Rettet 02.07.2003.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB