208065_tabell_230950_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
208065_tabell_230950
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true
Sjøulykkestatistikken omfatter personulykker til sjøs. Det var 232 ulykker med personskade i 2014.

Sjøulykker (opphørt)2014

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Omkomne ved bruk av fritidsbåt siste fem år
MannKvinneBarn 0-16 år
20102841
20112651
20123010
20133220
20142810