276147_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
276147_tabell
statistikk
2016-09-30T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
false
Statistikk over jernbane, båt, buss, sporvei og forstadsbane: Antall passasjerer og billettinntekter. Det var 9,3 prosent flere passasjerer med buss i 2. kvartal 2016.

Kollektivtransport2. kvartal 2016

Innhold