96156_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
96156_tabell
statistikk
2013-06-26T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Drosjetransport1. kvartal 2013

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold