84245_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
84245
Oppgang i drosjeomsetningen
statistikk
2012-07-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport1. kvartal 2012

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i drosjeomsetningen

Drosjeomsetningen økte med 2 prosent fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Utnyttelsesgraden, målt som andel av totalt kjørte kilometer, gikk ned med 2 prosent i den samme perioden.

Drosjetransport. Omsetning og turer per kvartal. 1. kvartal 2007-1. kvartal 2012

Næringen utførte 8,4 millioner turer i 1. kvartal 2012. Dette ga en omsetning på cirka 2,1 milliarder kroner, altså 2 prosent mer enn i 1. kvartal 2011. Omsetningen per tur var 247 kroner i 1. kvartal 2012.

Totalt tilbød drosjene 8,3 millioner timer i 1. kvartal 2012. Av dette ble 3,4 millioner timer tilbakelagt med passasjerer i bilene. Målt i timer tilsvarte dette en utnyttelsesgrad på 41 prosent.

Drosjenes totale kjørelengde var 144,4 millioner kilometer, hvorav 82,5 millioner kilometer ble tilbakelagt med passasjerer i bilen. Målt i kilometer er dette en utnyttelsesgrad på 57 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Totaltall for næringen beregnes ved hjelp av data fra momsregisteret.

Ny beregningsmetode

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny beregningsmetode i beregningen av populasjonstotal. Dette gir et mindre brudd i serien. For mer info, se i ” Om statistikken” på venstre marg.

Tabeller: