14164_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilvrak/aar
14164
Bilene våre lever lenger
statistikk
2007-05-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
bilvrak, Biler vraket mot pantLandtransport, Transport og reiseliv
true

Biler vraket mot pant2006

Innhold

Publisert:

Bilene våre lever lenger

I overkant av 105 000 biler ble vraket mot pant i 2006. Dette er 3,2 prosent flere enn i 2005. Gjennomsnittsalderen ved vraking er nå oppe i 19 år for personbiler, mens varebilene ble vraket etter 15,5 år.

Gjennomsnittsalder ved vraking. 1985-2006

Gjennomsnittsalderen på de vrakede personbilene har steget de siste åtte årene og var i 2006 på 19 år. Det er det høyeste som noen gang er registrert. For varebilene lå alderen ved vraking tre år på rad på 16 år før den i 2006 gikk ned til 15,5.

Totalt 105 324 biler ble vraket mot pant i 2006. Av disse var 98 359 personbiler og 6 965 varebiler. Antall vrakede biler steg med 2,9 prosent for personbiler og 7,9 prosent for varebiler sammenlignet med 2005. I prosent av den totale bilbestanden viser andelen vrakede biler ingen endring fra året før. De vrakede personbilene utgjorde 4,7 prosent av den registrerte personbilparken og de vrakede varebilene utgjorde 2,1 prosent av varebilparken.

Beholdes lengst i nord

Bilene varer lengst i Nord-Norge. I Finnmark er personbilene i gjennomsnitt 20,3 år gamle før de blir sendt til vrakplassen og varebilene er 19,1 år. Bilparken på Svalbard er liten, med totalt 1 212 registrerte biler ved utgangen av 2006. Der vrakes bilene først etter henholdsvis 21,5 og 20,9 år.

Gjennomsnittsalder ved vraking, utvalgte fabrikkmerker. Personbiler. 2006

Gjennomsnittsalderen ved vraking er lavest i Oslo. Her blir personbilene vraket etter 17,9 år, mens varebilene holder i gjennomsnitt i 13 år.

Flest Ford til vrakplassen

Det ble vraket flest biler av merket Ford. 13 009 personbiler og 1 540 varebiler av dette merket ble vraket mot pant i 2006. For personbilene tilsvarer det 8,2 prosent av alle registrerte Ford personbiler, mens det for varebilene tilsvarte 7,1 prosent.

Også av Opel, Toyota og Volkswagen personbiler ble det vraket mer enn 10 000 biler. Det utgjorde henholdsvis 7,0, 4,0 og 4,4 prosent av antall registrerte personbiler av samme merke.

Chevrolet - få, men gamle

Ser man bort fra bilmerker som hadde mindre enn 5 000 registrerte biler i Norge ved utgangen av 2006, var det Chevrolet som hadde den høyeste alderen ved vraking. Gjennomsnittsalderen for de 255 Chevrolet personbilene som ble vraket mot pant i 2006 var 24 år.

Merkene Mercedes-Benz, Volvo og Saab har langt større andel av personbilparken enn Chevrolet, og også disse hadde en gjennomsnittsalder på over 20 år ved vraking, Mercedes lå på topp av disse med 21,9 år.

Av varebilene var det Volvo som hadde den høyeste gjennomsnittsalderen ved vraking, med 21,3 år. Også Daihatsu og Isuzu hadde passert 20 år da de ble sendt til vrakplassen.

Ved vurdering av materialet bør det tas hensyn til fabrikkmerkenes markedsandel over tid. Det understrekes at gjennomsnittlig levealder for de ulike bilene vraket i 2006 ikke sier noe om levealderen til de bilene som produseres i dag.

Tabeller: