437398_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
437398_tabell
statistikk
2021-03-25T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
true

Bilparken2020

Innhold