Notater 2013/17

Dokumentasjon av stedskode i statistikken Godstransport på kysten

UN/LOCODE

Norge har ingen sentral myndighet, eller annen organisasjon, som kvalitetssikrer norske stedskoder i FN-listen. Det er i tillegg åpent for enhver å be om nye innførsler. Kvaliteten har følgelig lidd under noe som minner om allmenningens tragedie.

Norge har ingen sentral myndighet, eller annen organisasjon, som kvalitetssikrer norske stedskoder i FN-listen. Det er i tillegg åpent for enhver å be om nye innførsler. Kvaliteten har følgelig lidd under noe som minner om allmenningens tragedie.

Kodelisten er svært viktig i produksjon av statistikken Godstransport på kysten , og SSB har derfor måttet foreta et minimum av kvalitetssikring. Det viktigste bidraget fra SSB er angivelse av kommune og eksakt lokalisering gjennom en geografisk punktreferanse. Ved å presentere en kvalitetssikret kodeliste håper SSB på en reduksjon i bruk av ulike stedskoder for samme geografiske område, samt å forhindre opprettelsen av flere stedskoder for det samme området.

For SSB er det viktig at arbeidet som ligger i dette notatet formidles til alle brukere av FN-listen. SSB bruker mye ressurser på kontroll og editering som følge av at det ikke er en omforent forståelse av kodelisten. Notatet er skrevet til havnemyndig­heter, transportører, vareeiere og andre aktører som bruker kodelisten. Videre kvalitetssikring er avhengig av tilbakemelding fra disse aktørene.

Om publikasjonen

Tittel

UN/LOCODE. Dokumentasjon av stedskode i statistikken Godstransport på kysten

Ansvarlig

Terje Gjertsen

Serie og -nummer

Notater 2013/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8647-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8648-3

Antall sider

80

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt