Notater 2002/49

Prosjektnotat til ECON

Transportutvikling i langsiktige fremskrivninger for norsk økonomi

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Transportutvikling i langsiktige fremskrivninger for norsk økonomi. Prosjektnotat til ECON

Ansvarlige

Torstein Bye, Kim Massey Heide, Erling Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2002/49

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt