Stadig dyrere kollektivreiser?

Publisert:

Det var 7,5 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. Det tilsvarer en samlet passasjervekst på 5,0 prosent. Samtidig økte billettinntektene over dobbelt så mye, hele 10,7 prosent.

 

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160953
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151142
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 144393
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158484

Når billettinntektene øker mer enn antall passasjerer betyr det som oftest høyere priser, men det kan også forklares med lengre reiser, endrede transportmiddelvalg, mindre bruk av periodebilletter eller vesentlige endringer i sonekart og/eller rutetilbud. Statistikken gir ikke noe entydig svar på hvorfor billettinntektene øker mer enn passasjertallet, og mest sannsynligvis er det en kombinasjon av flere årsaker.

Se flere tall i statistikken Kollektivtransport.

Lokomotivførerstreik i NSB

NSB var mesteparten av oktober måned rammet av en omfattende lokomotivførerstreik. Dette er hovedforklaringen på noe så sjeldent som et kvartal med 6,5 prosent nedgang i passasjertrafikken med jernbane sammenlignet med samme periode i 2015. Det er ingen tvil om at deler av reiseøkningen med buss (8,3 prosent) skriver seg fra jernbanepassasjerer som fant seg alternative reisemåter.

Mindre bruk av båt og jernbane, men økte billettinntekter

Både båt og jernbane hadde over 10 prosent økning i billettinntektene i 4. kvartal 2016 på tross av at antall påstigninger falt med over 5 prosent. Båtreiser påvirkes i sterkere grad av vær og vind og dette kan ha ført til færre "billige" korte reiser.

For sporvei og forstadsbane og buss var det noe mer samsvar mellom økte billettinntektene og passasjerutviklingen. For sporvei og forstadsbane økte antall passasjerer med 3,7 prosent mens billettinntektene økte med 7,9 prosent. For buss økte antall passasjerer og billettinntekter med henholdsvis 8,3 og 10,4 prosent.

 

Kontakt