Små endringer i handelsflåten

Publisert:

I alt var det 1 402 skip på til sammen 16,4 millioner bruttotonn i handelsflåten ved utgangen av 2016. Dette er en økning på 29 skip og 750 000 bruttotonn fra 2015.

Av de 1 402 skipene som er registrert i skipsregistrene NOR og NIS er 1 289 skip på til sammen 13,4 millioner bruttotonn norskeide. 862 skip på 1,9 millioner bruttotonn er registrert i NOR. NOR-flåten hadde en nedgang på 5 skip og 22 000 bruttotonn i forhold til 2015. De fleste skipene i NOR-registeret er passasjerskip. I NIS-registret var det 520 skip, på 14,4 millioner bruttotonn, en økning på 24 skip og 770 000 bruttotonn. De fleste skipene i NIS flåten er tankskip.

Figur1

"Figur 1. Skip i norsk handelsflåte siste ti år

Flere bulk- og stykkgodsskip

Ved utgangen av 2016 var det registrert 470 bulk- og stykkgodsskip med en bruttotonnasje på 6,6 millioner tonn i NOR og NIS. Dette er en økning på 30 skip og 78 000 bruttotonn. 96 prosent av bulk- og stykkgodsskipene er norskeide.

Færre offshoreskip

I alt var det ved utgangen 2016 286 norskeide og utenlandskeide offshoreskip på 1,3 millioner bruttotonn i NOR og NIS. Dette var 17 færre enn i 2015. Bruttotonnasjen var om lag uendret. I NOR-flåten var det 171 offshoreskip i 2016, mens det i 2015 var 182.

Figur2

"Figur 2. Tonnasje i norsk handelsflåte siste ti år

Flest tankskip i NIS

Det var 202 tankskip med en bruttotonnasje på 7,5 millioner tonn registrert i NIS i 2016, både norsk- og utenlandseide. Dette var en økning på 14 skip og nesten 700 000 bruttotonn sammenliknet med 2015. Av norskeide NOR skip var det registrert 19 tankskip, dette var om lag uforandret fra 2015.

Kontakt