Notater 2005/08

Fraktindeks på utenriks sjøfart

SM08 Prisindekser

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

SM08 Prisindekser. Fraktindeks på utenriks sjøfart

Ansvarlige

Øystein M. Linnestad, Ole Kristian Lien

Serie og -nummer

Notater 2005/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for Samferdsels- og reiselivsstatisti

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt