Notater 2001/01

Oppdrag for luftfartsverket

Sesongjustering av passasjerer og flybevegelser

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sesongjustering av passasjerer og flybevegelser. Oppdrag for luftfartsverket

Ansvarlig

Dinh Quang Pham

Serie og -nummer

Notater 2001/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for samordning og utvikling, Seksjon for statistiske metoder og sta

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

68

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt