Rekordlave 109 omkom i trafikken

Publisert:

109 personer omkom i trafikken i 2017, 26 færre enn året før. I tiårsperioden 2007–2016 har det i gjennomsnitt omkommet 181 personer.

SSBs ulykkesstatistikk basert på innrapporteringer fra Politiet startet opp i januar 1939. Dette året omkom også 109 personer. Den store forskjellen er imidlertid at det i 1939 var registrert om lag 100 000 biler i landet, mot om lag 3,3 millioner i 2017, viser nye tall fra statistikken Veitrafikkulykker med personskade.

Etter krigen steg ulykkestallene raskt. I 1955 omkom flere enn 200, og i 1959 flere enn 300. Antall omkomne toppet seg i 1970 med 560 omkomne. Siden har det vært en jamn nedgang i antallet omkomne i trafikken. Fjorårets tall er det laveste siden 1947.

Det lå lenge an til at antall omkomne i 2017 ville bli under 100. Men i november og desember omkom hele 26 personer, dobbelt så mange som i de to månedene året før.

Det omkom flest i Hordaland med 13, 6 flere enn i 2016.

Reduksjon i antallet trafikkdrepte blant unge voksne

Det omkom 6 barn og unge i trafikken i 2017 (0–17 år), det samme som året før. 21 personer i aldersgruppen 18–34 år omkom, 19 færre enn i 2016. For aldersgruppen 55–64 år gikk tallet på drepte ned fra 25 til 14. Blant personer over 64 år omkom 35, 3 flere enn året før.

71 prosent av de omkomne var menn, mot 82 prosent i 2016.

Halvparten av de omkomne var bilførere

54 av de 109 omkomne i 2017 var bilførere, en andel på 50 prosent mot 42 året før. 18 prosent av de omkomne var fører eller passasjer på motorsykkel. Andelen var den samme for syklister og fotgjengere. For disse trafikantgruppene var andelene tilnærmet de samme også i 2016.

Flere møteulykker

Utforkjørings- og møteulykkene står for en stor andel av dødsulykkene. I 2017 var det en betydelig vridning mellom gruppene. Andelen omkomne i møteulykker økte fra 31 til 43 prosent, mens andelen som ble drept ved utforkjøring gikk ned fra 37 til 30 prosent.

Nær 500 hardt skadd til og med september

490 personer ble hardt skadet i perioden januar til og med september i 2017. Dette er 34 færre sammenliknet med samme periode i 2016. På grunn av etterslep i registreringen som særlig slår ut for skadde inklusive hardt skadde, frigis disse tallene med et etterslep på 3 måneder. Foreløpige tall for lettere skadd og hardt skadd for hele 2017 vil bli publisert i april, mens endelige tall blir publisert i mai.

Flere omkom i desember

Foreløpige tall viser at 14 omkom i desembertrafikken. Dette er 6 flere enn i desember året før. Av de omkomne var 8 bilførere, 5 passasjer i bil og 1 fotgjenger.

Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-Desember 2007-2017

Desember Januar-November
2007 15 218
2008 19 236
2009 17 195
2010 14 194
2011 12 156
2012 6 139
2013 21 166
2014 5 142
2015 10 107
2016 8 127
2017* 14 95