Notater 2001/75

Dokumentasjon av prosessen og nytt produksjonsopplegg

Omlegging av produksjonsrutinene for statistikk over veitrafikkulykker

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omlegging av produksjonsrutinene for statistikk over veitrafikkulykker. Dokumentasjon av prosessen og nytt produksjonsopplegg

Ansvarlig

Asbjørn Wethal

Serie og -nummer

Notater 2001/75

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt