Sosiale og økonomiske studier 077

Norsk hotellnæring 1950-1990

På oppdrag fra Næringsdepartementet har Statistisk sentralbyrå utarbeidet en analyse av de langsiktige utviklingslinjene i norsk hotellnæring. Resultatene av analysen legges fram i denne publikasjonen.

På oppdrag fra Næringsdepartementet har Statistisk sentralbyrå utarbeidet en analyse av de langsiktige utviklingslinjene i norsk hotellnæring. Resultatene av analysen legges fram i denne publikasjonen.

Reiselivsnæringen er pekt ut som et satsingsområde for den økonomiske utviklingen i Norge. På denne bakgrunn er man opptatt av å vurdere næringens framtidsmuligheter og hva som skal til for d stimulere til vekst framover. Det er imidlertid viktig at disse vurderingene gjøres på grunnlag av en realistisk forståelse av næringens situasjon i dag. Kunnskap om de historiske utviklingslinjer er en forutsetning for d se dagens situasjon i et riktig perspektiv.

Reiselivsnæringen er et sammensatt næringsområde. Hotellenes virksomhet er imidlertid en meget viktig komponent. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet hotellstatistikk siden 1950. Statistikken gir opplysninger om hotellenes kapasitet, overnattinger og kapasitetsutnytting. Siktemålet med denne analysen har således vært d utnytte dette statistikkgrunnlaget til å sette dagens situasjon i norsk hotellnæring inn i et historisk perspektiv.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk hotellnæring 1950-1990

Ansvarlig

Jan-Erik Lystad

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 077

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Reiseliv

ISBN (trykt)

82-537-3677-0

ISSN

1890-3479

Antall sider

174

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt