Notater 2010/01

Registerbasert kostnadsundersøkelse, nye vekter og andre endringer fra 2009

Kostnadsindekser for lastebiltransport

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kostnadsindekser for lastebiltransport. Registerbasert kostnadsundersøkelse, nye vekter og andre endringer fra 2009

Ansvarlig

Vidar Lund

Serie og -nummer

Notater 2010/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt