Notater 2002/8

Definisjoner og beregningsmetode : vekter og representantvarer 2001

Kostnadsindekser for lastebiltransport

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kostnadsindekser for lastebiltransport. Definisjoner og beregningsmetode : vekter og representantvarer 2001

Ansvarlig

Vidar Lund

Serie og -nummer

Notater 2002/8

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatisti

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt