Notater 2013/28

Sluttrapport for utviklingsoppdraget

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeksen for buss omfatter næringene rutebiltransport i by- og forstads¬område og rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde slik de er definert i Standard for næringsgruppering 2007. Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og sightseeingvirksomhet med buss.

Kostnadsindeksen for buss omfatter næringene rutebiltransport i by- og forstads¬område og rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde slik de er definert i Standard for næringsgruppering 2007. Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og sightseeingvirksomhet med buss.

Datagrunnlaget bygger dels på interne registre i SSB og eksterne registre for innhenting av pris og vektinformasjon. I tillegg benyttes direkte innhenting av busspriser fra oppgavegivere mens gasspriser hentes fra internett. En analyse av næringsoppgavene for næringen danner vektgrunnlaget for indeksen.

Elementærindeksen er beregnet etter Jevons indeksformel mens elementær¬indeksene er aggregert til høyere nivå indekser ved bruk av Laspeyres indeks¬fromel.

Indeksen vil bli frigitt hvert kvartal, og bestå av en totalkostnadsindeks der alle 5 kostnadsgruppene er vektet sammen. Det vil også bli utarbeidet delindekser for hver av de 5 kostnadsgruppene. I tillegg vil det bli publisert en totalindeks med bare diesel som drivstoff og en totalindeks med bare gass som drivstoff. Vekt¬informasjon og andre detaljer om oppbygging av indeksene vil bli publisert i Om statistikken, slik at foretak som ønsker det kan skreddersy sin egen indeks.

Om publikasjonen

Tittel

Kostnadsindeks for buss. Sluttrapport for utviklingsoppdraget

Ansvarlig

Fitwi Wolday

Serie og -nummer

Notater 2013/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8702-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8701-5

Antall sider

28 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt