Notater 2014/12

Eksisterende og mulige datakilder

Kabotasje i Norge

Dette notatet omhandler statistikk på kabotasjetransport i Norge. Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren er hjemmehørende

Dette notatet handler om statistikk på kabotasjetransport i Norge. Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren er hjemmehørende. Kabotasje utføres både innen gods- og persontransport, men det er ulike regelsett som regulerer adgangen til kabotasje for gods- og persontransport.

Notatet starter med å gi en beskrivelse av eksisterende, offisiell statistikk om kabotasjetransport av gods i Norge. Det finnes ingen offisiell statistikk for kabotasje med persontransport. Deretter følger en gjennomgang av mulige alternative kilder for å utvide og styrke dagens datagrunnlag. Kartleggingen har i hovedsak foregått ved å intervjue sentrale aktører innen statlige etater, bransjeorganisasjoner og transportforetak innen både person- og godstransport.

Statlige etater ble intervjuet for å finne ut om det finnes offentlige registre som inneholder data som kan brukes til å kartlegge kabotasje. Bransjeorganisasjoner ble intervjuet som nøkkelinformanter for å få informasjon om status og synspunkter på området. Transportforetak ble intervjuet som mulige oppgavegivere, og for å få oversikt over hvilke opplysninger som lagres i bransjesystemer og hvor enkelt det vil være for foretakene å rapportere relevante data.

Om publikasjonen

Tittel

Kabotasje i Norge. Eksisterende og mulige datakilder

Ansvarlig

Frode Berglund

Serie og -nummer

Notater 2014/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8882-1

Antall sider

47

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt