Notater 2007/18

Innføring i strukturstatistikk på Seksjon for samferdsel og reiseliv

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Innføring i strukturstatistikk på Seksjon for samferdsel og reiseliv

Ansvarlige

Terje Gjertsen, Ole-Petter Kordahl, Christian Mjøsund

Serie og -nummer

Notater 2007/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

59

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt