Notater 2006/24

Forprosjekt "Godstransport på kysten"

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Forprosjekt "Godstransport på kysten"

Ansvarlige

Øystein M. Linnestad, Geir Morten Mosleth

Serie og -nummer

Notater 2006/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

65

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt