Tall fra Europa

Bilen holder stand som transportmiddel

Publisert:

Bilen er fortsatt suverent mest brukt til persontransport, viser tall fra Eurostat. Bruken av tog øker jevnt, men fortsatt går en liten andel av persontransporten på skinner.

I 2013 sto bilen for 83 prosent av passasjertransporten innenlands i EU. Buss, bane og trolleybusser fraktet samlet 9 prosent av passasjerene, mens tog hadde en prosentandel på 7 prosent, viser tall som EUs statistikkontor Eurostat har samlet inn.

Stabil bilbruk

I tiårsperioden 2003–2013 har bilens andel av passasjertransporten vært stabil på mellom 83 og 84 prosent. Togets andel har – bortsett fra et fall mellom 2008 og 2009 – steget jevnt fra drøyt 6 prosent til godt over 7. Gruppen buss, trikk og trolleybuss har mistet en andel på 1 prosentpoeng i samme periode og sto i 2013 for 9 prosent av passasjertransporten.

Litauen er det mest bilglade landet i Europa – der står bilen for 91 prosent av passasjertrafikken. I Ungarn (68 prosent) og Tyrkia (64) er man minst avhengige av bilen. I Norge ligger bilandelen på 90 prosent.

De ivrigste togbrukerne finner vi i Østerrike, Nederland, Danmark, Ungarn og Sveits. I disse landene er togets andel av passasjertrafikken over 10 prosent.

Heathrow største flyplass

Når det gjelder lufttransport, er den britiske flyplassen London Heathrow den desidert største målt i passasjertall med 73 millioner i 2014. Charles de Gaulle-flyplassen i Paris i Frankrike ligger på 2. plass med 64 millioner passasjerer, mens Frankfurt-flyplassen i Tyskland er tredje størst med sine 59 millioner passasjerer, mens 55 millioner var innom Schiphol i Amsterdam i Nederland. Oslo Gardermoen kunne notere seg for 24 millioner passasjerer.

Et overveldende flertall av passasjertrafikken på de fire største flyplassene (minst 89 prosent) var på internasjonale flyginger.

Kontakt